Diensten

SAMEN op zoek naar een duurzame oplossing.

Jeltsje Reitsma

Iedereen heeft een eigen verhaal en elk verhaal is uniek, geen enkel gesprek is hetzelfde.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom Focus Financieel Beheer

Kennis en kwaliteit

Focus Financieel Beheer heeft veel kennis op financieel gebied door al meer dan ruim haar aan ervaring. Tevens voldoet ons kantoor aan de gestelde kwaliteitseisen voor de Rechtbank.

Professionaliteit

Bent u zelf niet in staat om uw geldzaken goed bij te houden dan behartigt Focus Financieel Beheer uw financiële belangen op professionele wijze.

Wij staan voor u klaar!

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.” (art. 1:431 BW)

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder “curatele-bewind-en-mentorschap” van het Ministerie van Justitie.

 

Jeltsje Reitsma

Bewindvoerder/eigenaar

Na mijn opleiding als sociaal pedagogisch werker ben ik gaan werken bij de GGZ.  Later heb ik ervoor gekozen om nog een opleiding te gaan volgen aan het Hoger Beroeps Onderwijs. Ik heb daar de bachelor van Social Work behaald. Tijdens deze opleiding stond centraal dat ik mij kan inzetten voor mensen die het niet meer helemaal zelfstandig redden in de maatschappij.

Van mij is van belang dat ik geleerd heb mensen te helpen die het moeilijk vinden om actief deel te nemen aan de maatschappij door welke situatie of omstandigheid dan ook. Ik wil mijn klanten stimuleren om van hun eigen kracht uit te gaan, maar ik breng ook mensen en organisaties bij elkaar om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk wordt weggezet.

Tijdens mijn opleiding heb een netwerk opgebouwd van instanties en organisaties. Bij verschillende instanties heb ik ook ervaring opgedaan. Mijn werkervaring ligt binnen de welzijn, samenleving en zorg.

Tijdens mijn werk viel op dat in de verschillende levensgebieden waar problemen zijn voldoende hulpverlening wordt geboden maar dat op het gebied van financiële problemen alles steeds complexer wordt en er best veel mis gaat. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid vaak bij de persoon zelf liggen. Als blijkt dat deze persoon niet in staat is om het zelf te regelen dit vaak een zeer lastige situatie wordt en daar toch verdere hulp nodig is. Mensen met financiële problemen die dat niet zelf kunnen behartigen zijn extra kwetsbaar. Ik voelde mij daarin geroepen om daar mijn werk van te maken en het verschil te maken in iemands leven. Daarbij zoveel mogelijk uit te gaan van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid om de persoon zoveel mogelijk waar kan in zijn waarde te laten.

Op 8 februari 2012 ben ik daarom gestart met mijn eigen onderneming als bewindvoerderskantoor. Daar heb ik zelf alle vrijheid en ik zelf bepalen wat ik met mijn passie als bewindvoerder kan doen.  Ik kan zelf bepalen hoe ik mijn tijd wil en kan indelen en bepaal ik hoe ik uitvoering kan geven aan mijn onderneming. Het belangrijkste in mijn werk is dat de klant ervaart dat vertrouwen een grote rol speelt. Er is tijd en aandacht voor de klant. Dat is waar ik naar streef en de mogelijkheid daartoe ook heb omdat ik niet aan de regels en het beleid van een organisatie vast zit. Dit geeft mij vrijheid en veel voldoening.

 

Wij zijn gefocust op jou

Wij van Focus Financieel Beheer richten onze professionele kennis en ervaring met onze persoonlijke aandacht op jou en je financiële situatie. Elke persoon is weer anders en elke situatie is ook weer anders en dat vraagt om maatwerk. Een goede samenwerking en een wederzijds vertrouwen is van belang.

Persoonlijk en betrouwbaar

Professioneel en deskundig

Aandachtig en korte lijnen

Bel mij terug

Laat uw contactgegevens achter, dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.